CARO, M.; JOSYLUA, D. A METAMEMORY MODEL FOR AN INTELLIGENT TUTORING SYSTEM UN MODELO DE METAMEMORIA PARA UN SISTEMA TUTOR INTELIGENTE. Ingeniería e Innovación, v. 2, n. 1, 17 jun. 2014.